Volleveldsinzaai bij mais

Zaaitechniek voor maïs waarbij het rijenpatroon van maïs wordt doorbroken doordat de mais gelijkmatig over het perceel wordt ingezaaid.  

Voordelen

Door het vollevelds inzaaien van kuilmaïs wordt vermeden dat er door het rijenpatroon reeds kleine stroomkanaaltjes worden ‘voorgevormd’, waarlangs het afstromend water gemakkelijker zijn weg helling afwaarts vindt. Door het toepassen van vollevelds inzaaien treedt er minder afstroming en bodemerosie op. 

Praktische uitvoering

De plantafstand in dezelfde rij is groter en de afstand tussen de rijen kleiner dan bij klassieke inzaai maïs. Dit wordt doorgaans goed bereikt met een pneumatische graanzaaimachine. De afstand tussen de rijen is < 0,25 m. De dosis zaaizaad blijft hetzelfde t.o.v. klassieke inzaai van mais.   

Aandachtspunten

  • In de praktijk kan deze techniek op dit ogenblik enkel toegepast worden bij kuilmaïs. Bij korrelmaïs zijn er (nog) geen rijonafhankelijke oogstmachines beschikbaar.
  • Een klassieke mechanische zaaimachine is minder geschikt.

 
Steun en voorwaarden 

Vanaf 2023 wordt via de Ecoregeling steun voorzien voor het vollevelds inzaaien van maïs.

Naar top