Onderzaaien

Bij onderzaai in mais wordt een groenbedekker (meestal gras) ingezaaid als de mais nog op het veld staat. Na de oogst blijft het gras behouden als groenbedekker. Er kunnen twee vormen onderscheiden worden:  

  1. Gras (vb. Italiaans raaigras) wordt ingezaaid als de mais al een groeivoorsprong heeft
  2. Een traag groeiend gras (vb. rietzwenkgras) wordt ingezaaid gelijktijdig of kort na het zaaien van de mais.  

Voordelen

Door onderzaai van gras bij mais kan het gras ontkiemen terwijl de mais nog klein is. Met name rietzwenkgras kan al uitgroeien tot kleine grasplanten. Hiermee is er een basis bodembedekking tussen de maisrijen. In een latere fase zal de mais voor teveel schaduw zorgen waardoor de grasgroei stil zal vallen. Na de oogst krijgt het gras terug veel licht en kan het weer doorgroeien.  Na de oogst is er op korte termijn een goede bodembedekking en bodembescherming tegen erosie.  

  • De bodem wordt beschermd tegen directe druppelinslag. Verslemping van de bodem treedt minder snel op. 
  • Het wortelstelsel van het gras houdt de bodemdeeltjes beter vast.
  • Het gras vermindert de snelheid van het afstromend water en houdt zo meer sediment tegen.
  • Na onderwerken en vertering komt de stikstof terug vrij voor het volggewas en wordt de bodem verrijkt met organisch materiaal.  

Praktische uitvoering 

Er zijn meerdere technieken mogelijk. De methode is afhankelijk van de keuze voor het inzaaien van gras een periode na de inzaai van de mais, of gelijktijdig of kort na de inzaai. Daarnaast is er ook nog de keuze om vollevelds te zaaien of enkel tussen de rijen. Ook de keuze van de grassoort speelt een rol.  

Aandachtspunten 

  • Er moet veel aandacht besteed worden aan het juiste tijdstip om het gras in de mais in te zaaien. Bij een slecht tijdstip kan er grote concurrentie ontstaan voor vocht en nutriĆ«nten tussen de mais en het gras. Een verminderde maisopbrengst is mogelijk.
  • Wanneer de mais in natte omstandigheden geoogst wordt, kan het gras zwaar beschadigd worden waardoor er opnieuw ingezaaid moet worden.  

Steun en voorwaarden 

Er zijn geen subsidiemogelijkheden. 

Naar top