Contourbewerken

Contourbewerking is het bewerken van de bodem parallel met de hoogtelijnen. Het ploegen, eggen, zaaien, planten… gebeurt dus loodrecht op de hellingsrichting.  

Voordelen

De talrijke bewerkings- en zaaivoren fungeren als kleine dammetjes die het afstromend water tegenhouden. Hierdoor wordt vermeden dat door de bewerkingen of het zaaien reeds kleine stroomkanaaltjes worden ‘voorgevormd’, waarlangs het afstromend water gemakkelijker zijn weg helling afwaarts vindt. Door het toepassen van contourbewerking treedt er minder afstroming en bodemerosie op. 

Praktische uitvoering  

Het is een eenvoudige techniek die door elke landbouwer en bij alle teelten toegepast kan worden voor zover de vorm van het perceel dit toelaat. 

  • De bewerkingen moeten exact volgens de hoogtelijnen gebeuren.  
  • Op het perceel mag geen duidelijke zonk of depressie aanwezig zijn, de helling moet m.a.w. vrij eenvormig of rechtlijnig zijn.  

Aandachtspunten 

  • Je dient te vermijden dat afstromend water zijdelings wordt afgeleid naar de wend- of kopakkers.  
  • Deze techniek is niet aan te raden op steile hellingen omdat de tractor te scheef moet rijden. 
  • Vaak wordt deze techniek verkeerd aangelegd omdat de hoogtelijnen niet exact gevolgd worden. 

Steun en voorwaarden  

Bewerken en zaaien volgens de hoogtelijnen speelt een rol in de conditionaliteit op de hoog (rode) en zeer hoog (paarse) erosiegevoelige percelen. Daar maken ze deel uit van het keuzepakket teelttechnische maatregelen.

Naar top