Groenbedekkers

Groenbedekkers zijn gewassen die geteeld worden met als hoofddoel de bodem bedekt te houden in de periode na de oogst van de hoofdteelt.

Voordelen 

Met hun bladerdek bedekken groenbedekkers de bodem tegen felle regen. Daarnaast houden hun wortels de bodem vast zodat bodemdeeltjes minder snel wegspoelen.  Dankzij doorworteling en de toevoer van organisch materiaal zorgen groenbedekkers voor een beter bodemstructuur. Naast het reduceren van erosie hebben groenbedekkers tal van andere (mogelijke) voordelen, zoals de opname van nutriĆ«nten na de hoofdteelt en het verhogen van de biodiversiteit.  

Praktische uitvoering 

Er bestaan verschillende soorten groenbedekkers. Welke groenbedekker je best kiest, hangt af van de timing en de functie van de groenbedekker in de rotatie. Om erosie te reduceren is het belangrijk dat de groenbedekker de bodem snel en volledig kan bedekken in de periode na de oogst van de hoofdteelt. Het is belangrijk dat de groenbedekker zich voldoende snel kan ontwikkelen.  

Aandachtspunten 

Naast de bodembedekking kunnen andere factoren nog een rol spelen in de keuze van de groenbedekker. Zo is het belangrijk na te gaan welke andere aspecten worden verwacht van de groenbedekker (bv. stikstofopname, toevoeging organische koolstof, biodiversiteit).   

Bij toepassen van niet-kerende bodembewerkingen wordt vooral de keuze gemaakt voor soorten die kapotvriezen. 

Steun en voorwaarden 

In de wetgeving rond erosie spelen groenbedekkers een rol in de conditionaliteit op de hoog (rode) en zeer hoog (paarse) erosiegevoelige percelen. Daar maken ze deel uit van het basispakket.  

Naar top