Teeltrotatie

Door in het teeltplan voor een maximale bedekking van de bodem te kiezen, kan de kans op erosie verkleind worden. Een naakte bodem is immers gevoelig voor erosie. Regendruppels hebben dan een directe impact op de bodem, en percelen op een helling hebben weinig weerstand tegen het afspoelende water. Bij hevige neerslag kan er zo veel sediment meespoelen. Het bladerdek van gewassen beschermt de bodem tegen de impact van regendruppels. Hun wortels houden tevens de bodem vast, en bieden zo weerstand tegen afspoeling. Bijkomend effect is dat planten organisch materiaal toevoegen aan de bodem, en de bodem doorwortelen. Daardoor kan de bodem meer vocht opnemen, en wordt ze weerbaarder tegen afspoeling.   

A tot Z

Groenbedekkers

Groenbedekkers zijn gewassen die geteeld worden met als hoofddoel de bodem bedekt te houden in de periode na de oogst van de hoofdteelt.

Braaklegging met begroeiing

De omzetting van akker naar grasland of het toelaten van spontane vegetatie op braakliggende percelen verhogen de weerbaarheid van de bodem tegen erosie.
Naar top