Drempels bij ruggenteelt

Drempels bij ruggenteelt (bv. aardappelen of witloof) zijn kleine dammetjes aangebracht dwars tussen de ruggen met een aangepaste machine. Deze drempels worden gelijktijdig met het trekken van de ruggen of kort erna aangelegd door tussen de ruggen de grond goed los te maken en grondophopingen te creëren. 

Voordelen 

Drempels hebben als hoofddoel om regenwater tussen de ruggen gelijkmatig te laten infiltreren en gekanaliseerde afstroming en erosie te vermijden. De drempels zorgen ervoor dat bij (hevige) neerslag de kracht van het afstromend water afneemt en het vocht overal op het perceel evenveel kan infiltreren. Zo ontstaan er minder variatie in zeer natte of zeer droge plekken.  Zelfs bij een kleine helling op het perceel is er een goede erosievermindering door de drempeltjes. Tegelijkertijd wordt er vermeden dat er vruchtbare aarde tot beneden aan de ruggen gaat stromen en op een ander perceel of op het openbaar domein terecht komt. 

Praktische uitvoering 

Er zijn verschillende types machines op de markt. De machines van het ene type werken met schepjes die grond meeslepen en door een mechanisme na een bepaalde afstand worden opgetild. Op deze manier worden drempels gevormd. De afstand tussen de drempels kan eenvoudig ingesteld worden.  

De machines van het andere type werken met ronddraaiende ‘schoepen’ die zorgen voor kuiltjes in de grond op een onderlinge afstand van ongeveer 75 centimeter. Deze afstand tussen de drempels is niet in te stellen. 

Aandachtspunten 

  • Bij het aanleggen is het belangrijk dat de grond tussen de ruggen goed los is om voldoende hoge drempels te vormen. Dit kan door het vormen van de drempels te combineren met de rugopbouw of door in een aparte werkgang kort erna de drempels aan te leggen. 
  • Drempels hebben best een minimale hoogte van 10 centimeter om effectief te zijn. Te kleine drempeltjes breken bij kleine neerslaghoeveelheden direct door.  
  • De drempels veroorzaken schokken bij het uitvoeren van veldbespuitingen, schoffelbeurten en oogstwerkzaamheden. In het najaar zijn de drempels vaak al heel sterk verminderd waardoor het schommelen van de rooier uiteindelijk een overschat probleem vormt.  

Steun en voorwaarden 

In de wetgeving rond erosie spelen drempels bij ruggenteelt een rol in de conditionaliteit op de hoog (rode) en zeer hoog (paarse) erosiegevoelige percelen. Daar maken ze deel uit van het keuzepakket teelttechnische maatregelen.  

Er is 50% steun mogelijk voor de aankoop van een drempelmachine vanuit VLIF-NPI. 

Vanaf 2023 wordt via de Ecoregeling steun voorzien bij de aanleg van drempels. 

Naar top