Lage druk landbouwmachines

Tijdens de periode van zaaien, bemesten en oogsten zijn de bodems vaak nat en dus kwetsbaar voor verdichting en erosie.

Voordelen  

Een verminderde druk op de bodem vermindert de bodemcompactie. Dit zorgt voor een betere infiltratie in de bodem waardoor afstroming minder snel optreedt. Op deze manier wordt erosie op het perceel beperkt.  

Door de lagere druk op de bodem zijn er ook meer dagen tijdens het jaar waarop het land berijdbaar is zonder schade toe te brengen aan de bodemstructuur.   

Praktische uitvoering  

Je kan de druk op de bodem op meerdere manieren verminderen.  

De meest voor de hand liggende methode is het verlagen van de wiellasten door het gewicht van de machine te beperken of door de wielconfiguratie aan te passen. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor meer assen of voor meer banden per as.  

Hoe groter het contactoppervlak, hoe lager de bodemdruk. Het contactoppervlak kan je vergroten door bijvoorbeeld te kiezen voor brede banden of rupsbanden.  

Ook het verlagen van de bandenspanning zal resulteren in een groter contactoppervlak tussen band en bodem en bijgevolg in een lagere gemiddelde contactdruk met de grond. Om verdichting te voorkomen zou de bandendruk op het veld dus zo laag mogelijk moeten zijn. Voor het rijden op de weg zijn dan weer hoge bandendrukken vereist. Met een bandendrukwisselsysteem kan de bandenspanning onderweg worden aangepast.  

Aandachtspunten  

Rij altijd met aangepaste bandenspanning: op de weg met hogere spanning, op het veld met lagere spanning. 

De juiste bandenspanning is afhankelijk van het machinegewicht en de rijsnelheid. Een bandenspanningstabel geeft weer welke spanning geschikt is.    

Steun en voorwaarden  

Voor lagedrukbanden en een bandendrukwisselsysteem kan 30 % VLIF-steun bekomen worden.

Naar top