Strip-till

Bij strip-till wordt slechts een beperkte oppervlakte van de bodem in stroken bewerkt. In deze bewerkte zone wordt in rijen gezaaid. De rest van de oppervlakte blijft onaangeroerd zodat er voldoende gewasresten overblijven tussen de gewasstroken. 

Voordelen 

Strip-till beschermt de grond tegen erosie omdat de gewasresten de bodem beschermen en er slechts een beperkte zone bewerkt wordt. Ook uitdroging wordt beperkt en je bespaart ook op de grondbewerkingskosten doordat er minder bewerkingen worden uitgevoerd. Het perceel blijft berijdbaar zelfs in moeilijke weersomstandigheden.  

Praktische uitvoering 

Afhankelijk van de breedte van de rij is het mogelijk om tot 75% van het grondoppervlak onbewerkt te laten. Bij gebruik van een strip-till machine bekom je een losgewerkt zaaibed dat vrij is van gewasresten. Hierdoor ben je verzekerd van een diepe doorworteling.  Zowel kunstmest strooien als inzaaien, kunnen in één bewerking worden uitgevoerd. 

Aandachtspunten 

Dit systeem van bodembewerking is vooral geschikt voor teelten die een droger en warmer zaaibed vereisen t.o.v. directzaai.

De basisvereisten voor een doeltreffende strip-till zijn de nauwkeurigheid voor het afstemmen van de grondbewerkingsapparatuur op de werktuigbalk en de plaatsing van het zaaigoed in de bewerkte zone en na een gewas dat voldoende gewasresten oplevert.  

In gebieden met een steile bodemhelling is strip-till vanuit technisch oogpunt minder evident.  

Steun en voorwaarden 

In de wetgeving rond erosie speelt strip-till een rol in de conditionaliteit op de hoog (rode) en zeer hoog (paarse) erosiegevoelige percelen. Daar maken ze deel uit van het keuzepakket teelttechnische maatregelen.

Vanaf 2023 wordt via de ecoregelingen steun voorzien bij het toepassen van strip-till. 

Naar top