Beperkte bodembewerking

Het doel van beperkte bodembewerkingen is het los maken van de bodem zodat de gewassen kunnen ontwikkelen en waarbij de bodem minimaal verstoord wordt.  

De voornaamste erosie-beperkende bodembewerkingen zijn niet-kerende bodembewerkingen, directzaai en strip-till.

A tot Z

Directzaai

Bij directzaai wordt het hoofdgewas ingezaaid in de plantenresten van de vorige oogst of van de afgestorven groenbedekker. Het erosierisico zal zo dalen.

Niet-kerende bodembewerkingen

Er zijn verschillende vormen van niet-kerende bodembewerking mogelijk waarbij het intensief keren of mengen van de grond vermeden wordt.

Strip-till

Bij strip-till wordt de bodem gedeeltelijk in stroken bewerkt waarna in deze rijen ingezaaid wordt. De rest van de oppervlakte blijft onbewerkt.
Naar top