Teelttechnieken

Brongerichte erosiebestrijding via geschikte teelttechnieken op het perceel, zorgt ervoor dat water en bodemdeeltjes minder snel afstromen. Op deze manier blijft de vruchtbare bovenste laag op het perceel en blijft het opbrengstpotentieel van het perceel zowel op korte als op langere termijn behouden. Door een betere bodemstructuur en een ruwer bodemoppervlak door de gewasresten, zal na hevige neerslag de snelheid van het afstromend water verlagen en kan het beter in de bodem sijpelen. Het vermijden van bodemverdichting maakt ook dat er meer water in de bodem kan infiltreren. 

A tot Z

Beperkte bodembewerking

Bij beperkte bodembewerkingen worden minder frequente en minder intensieve bewerkingen uitgevoerd dan bij de traditionele aanpak.

Drempels bij ruggenteelt

Drempels bij ruggenteelt zijn kleine dammetjes dwars tussen de ruggen met als hoofddoel regenwater de tussen ruggen gelijkmatig te laten infiltreren en afstroming en erosie te vermijden.

Teeltrotatie

Door in het teeltplan voor een maximale bedekking van de bodem te kiezen, kan de kans op erosie verkleind worden. Je kan inzetten op groenbedekkers of bij braaklegging zorgen voor begroeiing.

Zaaitechnieken

Kom meer te weten over zaaien volgens de hoogtelijnen, onderzaaien, dubbelzaaien en volleveldszaaien.
Naar top