Strobalendam

Dam bestaande uit geperste strobalen, verankerd met houten palen.

Voordelen 

Een strobalendam vangt afstromend water op en laat het vertraagd doorsijpelen en deels  in de bodem dringen. De meegevoerde modder bezinkt stroomopwaarts de dam.  

Dit type dam kan snel worden aangelegd en kan dus een snelle oplossing bieden voor acute problemen in kleinere afstroomgebieden van ongeveer 5 ha. 

Er is geen omgevingsvergunning vereist voor de aanleg van een strobalendam. 

Praktische uitvoering 

De dam ligt: 

  • Dwars op de richting van het afstromend water; 
  • Op de plaats waar het water geconcentreerd afstroomt: in een perceelshoek of in een zonk langs de perceelsrand; 
  • Bij voorkeur op een grasstrook of in een grasgang. 

Er kunnen grote of kleine balen stro gebruikt worden.  

Aandachtspunten  

  • Elke strobaal wordt met minimum 2 houten palen verankerd in de bodem. 
  • De palen dienen voldoende diep geplaatst te worden om verankering te verzekeren.  
  • Om onderspoeling te voorkomen, worden de strobalen best gedeeltelijk ingegraven.  
  • Het is belangrijk om de modder (die vóór de dam bezinkt) regelmatig afgegraven en terug op de akker gebracht wordt. Zo blijft de vruchtbare toplaag op het perceel en behoudt de dam zijn functie.
  • De dammen hebben echter een korte levensduur. 

Steun en voorwaarden 

In de wetgeving rond erosie spelen plantaardige dammen een rol in de conditionaliteit op de hoog (rode) en zeer hoog (paarse) erosiegevoelige percelen. Daar maken ze deel uit van het keuzepakket bufferstroken.    

  • Voor gemeenten is een strobalendam subsidieerbaar via het Erosiebesluit van de Vlaamse Regering.  

Video

Naar top