Kokosbalendam

Dam bestaande uit lange kokosbalen die verankerd worden met houten palen. Dit kan een enkele palenrij aan de stroomafwaartse zijde zijn of een dubbele palenrij waartussen de balen worden geplaatst.

Een lage kokosbalendam bestaat uit twee rijen opeengestapelde kokosbalen. Een hoge kokosbalendam bestaat uit drie rijen opeengestapelde kokosbalen. De kokosbalendam wordt aangelegd om kleinere afstroomgebieden van ongeveer 5 ha op te vangen. 

Voordelen 

Een kokosbalendam vangt afstromend water op en laat het vertraagd doorsijpelen en deels in de bodem dringen. De meegevoerde modder bezinkt stroomopwaarts de dam. 

Er is geen omgevingsvergunning vereist voor de aanleg van een wilgentenendam. 

Praktische uitvoering 

De dam ligt: 

  • Dwars op de richting van het afstromend water; 
  • Op de plaats waar het water geconcentreerd afstroomt: in een perceelshoek of in een zonk op het perceel of langs de perceelsrand;  
  • Bij voorkeur op een grasstrook of in een grasgang. 
  • De kokosbalen bestaan uit 100 % kokosvezels, samengeperst met een polyethyleen-net. Een baal is meestal 0,4 m breed, 0,4 m hoog en 3 m lang. De balen worden in halfsteenverband gelegd.  

Aandachtspunten  

De palen dienen voldoende diep geplaatst te worden om voldoende verankering te verzekeren.  

Om onderspoeling te voorkomen, wordt de dam best gedeeltelijk ingegraven.  

Het is belangrijk dat het sediment (dat vóór de dam bezinkt) geregeld uitgegraven en terug op je akker gebracht wordt. Zo blijft de vruchtbare toplaag op je perceel en behoudt de dam zijn functie.  

Er is geen omgevingsvergunning vereist voor de aanleg van een kokosbalendam. 

Steun en voorwaarden 

In de wetgeving rond erosie spelen plantaardige dammen een rol in de conditionaliteit op de hoog (rode) en zeer hoog (paarse) erosiegevoelige percelen. Daar maken ze deel uit van het keuzepakket bufferstroken.    

  • Voor dit type dam kan subsidie bekomen worden via het VLIF, niet productieve investeringen.  
  • Voor gemeenten is een kokosbalendam subsidieerbaar via het erosiebesluit van de Vlaamse regering.  
  • De provincie Oost-Vlaanderen heeft een project voor de aanleg van kokosbalendammen. 

Video

Naar top