Plantaardige dammen

Dammen uit natuurvriendelijke materialen vangen het afstromend water op en laten het vertraagd doorsijpelen. De meegevoerde modder bezinkt deels voor de dam. De uitschurende kracht van het afstromende water neemt af stroomafwaarts van de dam. 

Dammen uit plantaardige materialen zijn geschikt voor kleinere afstromingsgebieden, tenzij er stroomopwaarts meer erosiebeperkende maatregelen genomen zijn. Deze dammen worden vaak gecombineerd met een grasbufferstrook of grasgang.

A tot Z

Strobalendam

Dam bestaande uit geperste strobalen, verankerd met houten palen.

Houthakseldam

Een houthakseldam bestaat uit houten palen en sterke gaasdraad, gevuld met verhakseld (wortel)hout.

Wilgentenendam

Dam bestaande uit bundels wilgentenen, tussen een dubbele rij houten palen en samengedrukt met ijzerdraad.

Kokosbalendam

Dam bestaande uit lange kokosbalen die verankerd worden met houten palen. Dit kan een enkele palenrij aan de stroomafwaartse zijde zijn of een dubbel palenrij waartussen de balen worden geplaatst.
Naar top