Grasgang

Een grasgang is een strook gras die wordt aangelegd in een droge vallei of erosiegeul, daar waar het water zich van nature concentreert. Grasgangen worden aangelegd in de richting van het afstromend water.

Voordelen 

Grasgangen remmen het oppervlakkig afstromende water af op plaatsen waar geulvorming optreedt.  

Daardoor bezinkt het meegevoerde sediment in het gras. Zo blijft de modder op het veld en vermindert de overlast stroomafwaarts. Doordat het water wordt afgeremd, krijgt het ook meer de kans om te infiltreren in de bodem. 

Een goede beworteling van de grasmat zorgt voor een stabielere bodemstructuur en vergroot dus ook de weerstand tegen de uitschurende kracht van het afstromende water op de plaats van de grasgang. 

Praktische uitvoering 

Een grasgang heeft de beste werking in een droge vallei, of waar reeds erosiegeulen aanwezig waren. De grasgang wordt in de breedte best licht geprofileerd, waarbij het midden iets lager ligt dan de randen. Zo verhinder je dat het afstromend water naast de grasgang terechtkomt. 

Een grasgang zaai je best in het najaar en behoud je meerdere jaren. Dat geeft het meest kans op een dichte vegetatiebedekking. In het voorjaar is het risico dat het graszaad wegspoelt tijdens intense buien groter en bovendien is er dan meer onkruiddruk.  

De grasgang mag je regelmatig maaien, maar daarbij hou je liefst de vegetatie op 10-15 cm hoogte om de remmende werking te behouden.  

Aandachtspunten 

De vorming van een ploegvoor naast de grasgang is een belangrijk aandachtspunt. Zo bestaat de kans dat de ploegvoor het afstromend water naast de grasgang geleidt in plaats van erdoorheen. Dit kan je voorkomen door geen wendakker te gebruiken langs de grasgang, maar er over te rijden. Als je een ploegvoor niet kan vermijden, verwijder je deze best. Voor een goede werking van de grasgang moet je ervoor zorgen dat steeds een aaneengesloten grasmat aanwezig is. Indien (een deel van) de grasstrook beschadigd is, herstel je deze best via herinzaai of doorzaai.  

Om de efficiĆ«ntie te verhogen kan je de grasgang combineren met onderaan de aanleg van een dam. 

Steun en voorwaarden 

In de wetgeving rond erosie spelen grasgangen een rol in de conditionaliteit op de hoog (rode) en zeer hoog (paarse) erosiegevoelige percelen. Daar maken ze deel uit van het keuzepakket bufferstrook. 

Naar top