Grasbufferstrook

Een grasbufferstrook is een strook gras die wordt aangelegd op de perceelsrand van een akker, dwars of schuin op de richting van het afstromend water.

Voordelen 

Grasstroken remmen het oppervlakkig afstromende water af. Daardoor bezinkt het meegevoerde sediment in het gras. Zo blijft de modder op het veld en wordt de overlast stroomafwaarts vermindert. 

Doordat het water wordt afgeremd, krijgt het ook meer kans om te infiltreren in de bodem. 

Een goede beworteling van de grasmat zorgt voor een stabiele bodemstructuur en dus ook voor een grotere weerstand tegen de uitschurende kracht van het afstromend water op de plaats van de grasbufferstrook.  

Praktische uitvoering 

Een grasbufferstrook wordt op een perceel met helling aangelegd om het afstromend sediment op te vangen. Bij zeer lange en steile hellingen is het efficiĆ«nter om meerdere grasbufferstroken op de helling te voorzien. 

Een grasbufferstrook zaai je best in het najaar en hou je meerdere jaren aan. Dat geeft het meest kans op een dichte vegetatiebedekking. In het voorjaar is het risico dat het graszaad wegspoelt tijdens intense buien groter en is er bovendien meer onkruiddruk.  

De grasbufferstrook mag je regelmatig maaien, maar daarbij hou je liefst de vegetatie op 10-15 cm hoogte om de remmende werking te behouden.  

Aandachtspunten 

Wanneer een ploegvoor aanwezig is naast de grasbufferstrook, bestaat de kans dat de ploegvoor het afstromend water naast de grasbufferstrook geleidt in plaats van erdoorheen. Dit kan je voorkomen door de grasbufferstrook (als deze breed genoeg is) te gebruiken als wendakker. Als je een ploegvoor niet kan vermijden, verwijder je deze best door bijvoorbeeld de grond te effenen bij het klaarleggen van het zaaibed.  

Voor een goede werking van de grasbufferstrook moet je ervoor zorgen dat steeds een aaneengesloten grasmat aanwezig is. Indien (een deel van) de grasstrook beschadigd is, herstel je deze best via herinzaai of doorzaai.  

Grasbufferstroken dwars op de droge vallei zijn minder aangewezen. Op deze plaats is er immers een verhoogde kans op een doorbraak van de grasmat. Mogelijke oplossingen zijn de combinatie van een grasbufferstrook met een dam of de keuze voor een grasgang in plaats van een grasbufferstrook.  

Steun en voorwaarden 

In de wetgeving rond erosie spelen deze stroken een rol in de conditionaliteit op de hoog (rode) en zeer hoog (paarse) erosiegevoelige percelen. Daar maken ze deel uit van het keuzepakket bufferstrook. Vanaf 2023 wordt via de Ecoregeling en beheerovereenkomsten van de VLM steun voorzien bij het aanleggen van grasbufferstroken. 

Video

Naar top