Geprofileerde grasstrook

Door een lichte herprofilering aan te brengen in het bodemoppervlak, wordt een watergang gecreëerd. Hierdoor zal de modderstroom langs deze weg afgeleid worden.

Voordelen 

Geprofileerde grasstroken hebben dezelfde voordelen als grasbufferstroken of grasgangen (linken voorzien). Door de grasstrook te profileren, kan het water en modder afgeleid worden van plaatsen waar ze voor veel overlast zouden zorgen, bv. huizen of een talud.  

Praktische uitvoering 

De grasstrook wordt in het midden lager geprofileerd dan de randen. De afwaartse rand wordt best wat hoger aangelegd. Zo wordt deze kant beschermd tegen overspoeling. Als alternatief kan aan de afwaartse rand van de geprofileerde grasstrook een aarden geleidende dam worden voorzien. Deze geleidt dan mee het water over de grasstrook.  

Deze maatregel wordt best gecombineerd met een meer bufferende maatregel zoals een houthakseldam of erosiepoel (linken). De geprofileerde grasstrook stuurt het modderwater naar de houthakseldam of erosiepoel. Daar wordt het modderwater opgevangen, zodat het water meer wordt gebufferd en de modder kan bezinken. 

Aandachtspunten 

Wanneer een ploegvoor aanwezig is naast de grasbufferstrook, bestaat de kans dat de ploegvoor het afstromend water naast de grasbufferstrook geleidt in plaats van erdoorheen. Dit kan je voorkomen door de grasbufferstrook (als deze breed genoeg is) te gebruiken als wendakker. Als je een ploegvoor niet kan vermijden, verwijder je deze best door bijvoorbeeld de grond te effenen bij het klaarleggen van het zaaibed.  

Steun en voorwaarden 

Voor gemeenten is deze maatregel subsidieerbaar via het erosiebesluit van de Vlaamse Regering.
De provincie Vlaams-Brabant heeft voor de gemeenten een bijkomend provinciaal subsidiereglement voor de aanleg van deze maatregel.

Naar top