Grasstroken & houtkanten

Door op strategische plaatsen op de akkers grasstroken of houtkanten te voorzien, hou je het afgespoelde sediment toch op het perceel. 

A tot Z

Grasbufferstrook

Een grasbufferstrook is een strook gras die wordt aangelegd op de perceelsrand van een akker, dwars of schuin op de richting van het afstromend water.

Grasgang

Een grasgang is een strook gras die wordt aangelegd in een droge vallei of erosiegeul, daar waar het water zich van nature concentreert. Grasgangen worden aangelegd in de richting van het afstromend water.

Hagen, heggen en houtkanten

Hagen, heggen en houtkanten zijn lijnvormige aanplantingen van houtige gewassen die door regelmatig onderhoud in vorm gehouden worden. We noemen dit ook kleine landschapselementen (KLE).
Naar top