V-rooster

Perceelstoegangen zijn vaak afvoerkanalen voor het afstromend (modder)water.  Door het plaatsen van een rooster in de perceelstoegang kunnen water- en modderstromen worden opgevangen en afgeleid naar bijv. een (buffer)gracht, erosiepoel of bufferbekken.

Voordelen

Door het plaatsen van een rooster wordt de modderstroom opgevangen en afgeleid. Vaak kan een rooster een inbuizing van een perceelstoegang over de gracht vervangen.   

Praktische uitvoering

  • Roosters met grote openingen verkleinen het risico op verstopping. 
  • Voor de aanleg van een rooster is geen omgevingsvergunning vereist. 

Aandachtspunten 

  • Een goede werking vergt periodieke inspecties en ruimingen omdat roosters snel verstoppen en/of dichtslibben. 

Steun en voorwaarden  

Voor gemeenten is deze maatregel subsidieerbaar via het erosiebesluit van de Vlaamse Regering.
De provincie Vlaams-Brabant heeft voor de gemeenten een bijkomend provinciaal subsidiereglement voor de aanleg van deze maatregel.

Naar top