Geknikte oprit

Perceelstoegangen zijn vaak afvoerkanalen voor het afstromend (modder)water.  Door het herprofileren van de perceelstoegang kunnen water- en modderstromen worden afgeleid naar bijv. een buffergracht, erosiepoel of bufferbekken.

Voordelen

Door het herprofileren van de perceelstoegang worden water- en modderstromen afgeleid naar een opvangsysteem. 

Praktische uitvoering  

  • Door de knik in de oprit en het frequente berijden door (zware) landbouwvoertuigen, wordt deze oprit best verstevigd met waterdoorlatende materialen 
  • Voor deze maatregel is een omgevingsvergunning vereist.  

Aandachtspunten 

Op te steile perceelstoegangen is deze constructie niet mogelijk 

Steun en voorwaarden  

Voor gemeenten is deze maatregel subsidieerbaar via het erosiebesluit van de Vlaamse Regering.

De provincie Vlaams-Brabant heeft voor de gemeenten een bijkomend provinciaal subsidiereglement voor de aanleg van deze maatregel.

Naar top