Buffergracht

Een buffergracht is een gracht waarin op regelmatige afstanden stuwconstructies worden geplaatst in de vorm van stortsteen of puinbrokken, schanskorven, beton of damplanken. Deze constructies zijn bij voorkeur voorzien van een overloop en een knijp.

Voordelen

Door de stuwconstructies wordt het water vertraagd afgevoerd en kan de modder bezinken. Er kan ook meer water ter plaatse infiltreren. 

Praktische uitvoering   

  • Voor een goede werking mag het verval van de bedding niet te groot zijn.   
  • Voor de aanleg van een (nieuwe) buffergracht is een omgevingsvergunning vereist. 
  • Voor de aanleg van stuwconstructies in een bestaande gracht is toelating van de waterloopbeheerder vereist.  

Aandachtspunten 

  • Een grasstrook langs de buffergracht vermindert de instroom van sediment, waardoor minder geruimd moet worden.  
  • Een goede werking vergt intensief ruimen omdat buffergrachten snel dichtslibben.  
  • Deze maatregel vereist periodieke inspecties van de stabiliteit van de wanden van de buffergracht (o.a. ter hoogte van de stuwconstructies) 
  • Door het opstuwen van het water zijn buffergrachten erg gevoelig voor erosie van de oevers en de bedding. 

Steun en voorwaarden  

Voor gemeenten is deze maatregel subsidieerbaar via het erosiebesluit van de Vlaamse Regering.
De provincie Vlaams-Brabant heeft voor de gemeenten een bijkomend provinciaal subsidiereglement voor de aanleg van deze maatregel.

Naar top