Bufferbekken

Een bufferbekken is een uitgegraven zone die langs alle zijden duidelijk begrensd is door taluds of een ‘knik’ in het landschap.

Een bufferbekken wordt aangelegd in de laagste zones van een perceel  waar er frequent water- en/of modderstromen optreden. Een bufferbekken is voorzien van een knijpleiding als leegloop. 

Voordelen

Bufferbekkens vangen water- en modderstromen tijdelijk op, zodat de meegevoerde modder kan bezinken. In een bufferzone wordt geen permanent water opgeslagen. Bij een volgende regenbui moet er immers terug water kunnen worden opgevangen. 

Praktische uitvoering

Bufferbekkens worden aangelegd dwars op de afstroomrichting. Het bufferbekken is voorzien van een knijpopening, zodat een beperkt debiet water kan doorgelaten worden en de buffer geleidelijk leegloopt. Een verstevigde overloopzone voorkomt uitschuring van de randen bij extreme neerslagevenementen. Bufferbekkens worden meestal met een gras(mengsel) ingezaaid. 

Aandachtspunten 

  • Voor de aanleg van een bufferbekken is een omgevingsvergunning vereist.  
  • Het bufferbekken moet frequent geruimd worden om zijn buffercapaciteit te behouden. 

Steun en voorwaarden  

Voor gemeenten is deze maatregel subsidieerbaar via het erosiebesluit van de Vlaamse Regering.
De provincie Vlaams-Brabant heeft voor de gemeenten een bijkomend provinciaal subsidiereglement voor de aanleg van deze maatregel.

Naar top