Aarden dam met erosiepoel

Een aarden dam met erosiepoel bestaat uit een aarden dam met een knijp- en leegloopconstructie, een versterkte overloopzone en een tijdelijke opvang- of bufferzone.

Voordelen

Aarden dammen met erosiepoelen vangen afstromend (modder)water op en bufferen het tijdelijk zodat de meegevoerde modder kan bezinken. In een aarden dam met erosiepoel wordt water niet permanent gestockeerd. Bij een volgende regenbui moet er immers terug water kunnen worden opgevangen.  

Praktische uitvoering  

Aarden dammen worden aangelegd dwars op de richting van de afstroming. Een aarden dam is meestal enkele meters breed en 1 tot 2 meter hoog. In de dam wordt een knijpopening voorzien, zodat een beperkt debiet wordt doorgelaten en de buffer geleidelijk leegloopt. Een verstevigde overloopzone voorkomt dat de dam doorbreekt bij extreme neerslaghoeveelheden. Een aarden dam wordt meestal gecombineerd met een stroomopwaarts uitgegraven bufferzone (erosiepoel). De dam wordt meestal aangelegd met de uitgegraven grond van de poel, waardoor de grondbalans in evenwicht blijft. De aarden dam en de bufferzone (erosiepoel) worden met een gras(mengsel) ingezaaid. 

Aandachtspunten 

  • Voor de aanleg van aarden dam met erosiepoel is een omgevingsvergunning vereist. 
  • Gravende dieren kunnen de damconstructie beschadigen en zo aanleiding kunnen geven tot doorbraak van de dam. 
  • Om voldoende buffercapaciteit te behouden, moet de bufferzone of erosiepoel regelmatig geruimd worden.  

Steun en voorwaarden  

Voor gemeenten is deze maatregel subsidieerbaar via het erosiebesluit van de Vlaamse Regering.
De provincie Vlaams-Brabant heeft voor de gemeenten een bijkomend provinciaal subsidiereglement voor de aanleg van deze maatregel.

In de wetgeving rond erosie speelt de erosiepoel een rol in de conditionaliteit op de hoog (rode) en zeer hoog (paarse) erosiegevoelige percelen. Daar maakt hij deel uit van het keuzepakket structurele erosiebestrijdingswerken. 

Naar top