Greppel-berm structuur

Greppel-berm structuren (swales) zijn lijnvormige elementen, samengesteld uit een ondiepe greppel (of gracht) én een beplante berm (of talud). Deze structuren worden evenwijdig met de hoogtelijnen aangelegd.

Voordelen

Greppel-berm structuren worden als erosiebeperkende maatregel aanzien omdat ze de hellingslengte verkleinen en het afstromend modderwater opvangen en tijdelijk bufferen. Hierdoor zal het water niet naar de ene of andere kant wegstromen maar in de swale blijven staan en langzaam in de grond dringen. 

Praktische uitvoering

Dwars op de helling en exact evenwijdig met de hoogtelijnen wordt een greppel aangelegd waarbij de uitgegraven grond gebruikt wordt om net hellingafwaarts van de greppel een berm aan te leggen. De grondbalans van de werken is dus nul omdat er geen grond moet worden aan- of afgevoerd. De bodem van de greppel moet waterpas liggen, ook na onderhoud achteraf. De greppel-berm structuur is meestal enkele meters breed en enkele decimeters diep/hoog.  De berm wordt na aanleg ingezaaid met gras en eventueel beplant met bomen, struiken, hagen,….

Aandachtspunten 

  • Berm-greppel structuren zijn niet aan te raden op steile hellingen. 
  • Voorzie eventueel een leegloop- of knijpleiding in de berm zodat de greppel kan fungeren als een buffer met vertraagde afvoer. Zo blijft de volledige buffercapaciteit van de greppel steeds beschikbaar. 
  • Voorzie eventueel een versterkte overloopzone. Zo voorkom je dat de berm doorbreekt bij extreme neerslaghoeveelheden. 
  • Voorzie eventueel een grasbufferstrook net opwaarts van de greppel. Zo wordt al een groot deel van afstromend sediment opgevangen en zal de greppel minder snel dichtslibben. 
  • Voor de aanleg van greppel-bermstructuur is een omgevingsvergunning vereist. 

Steun en voorwaarden  

Voor gemeenten is deze maatregel subsidieerbaar via het erosiebesluit van de Vlaamse Regering.
De provincie Vlaams-Brabant heeft voor de gemeenten een bijkomend provinciaal subsidiereglement voor de aanleg van deze maatregel.

Naar top