Erosiewerken

A tot Z

Aarden dam met erosiepoel

Aarden dammen met erosiepoelen vangen afstromend (modder)water op en bufferen het tijdelijk zodat de meegevoerde modder kan bezinken.

Buffergracht

Buffergrachten hebben stuwconstructies die het water vertraagd afvoeren waardoor de modder kan bezinken en de infiltratie toeneemt.

Bufferbekken

Een bufferbekken is een uitgegraven zone die langs alle zijden duidelijk begrensd is door taluds of een ‘knik’ in het landschap.

Greppel-berm structuur

Greppel-berm structuren (swales) zijn lijnvormige elementen, samengesteld uit een ondiepe greppel (of gracht) én een beplante berm (of talud). Deze structuren worden evenwijdig met de hoogtelijnen aangelegd.

Perceelstoegang

Perceelstoegangen zijn vaak afvoerkanalen voor het afstromend (modder)water. Door de aanleg van een geknikte oprit of V-rooster kunnen modderstromen afgeleid worden.
Naar top